‘De herbergiers

De Herberg is actief sinds november 2019.  De Herberg is opgericht om verbinding te stimuleren tussen de bewoners van de Haverleij, Engelen en Bokhoven. Dat doen we door het bieden van een warme ontmoetingsplek in Slot Haverleij.

Door gulle giften is de herberg ingericht als een gezellige woonkamer waar iedereen welkom is. Vrijwilligers ondersteunen bij de activiteiten en de koffie-ochtenden op de maandagen en donderdagen. De activiteiten variëren van wereldse cultuur avonden, tot spelletjesavonden, wandelingen, informatiesessies zoals de wijkagente of creatieve workshops. Er hangt wisselende kunst aan de muur, afkomstig van bewoners.

Bestuur Herberg Haverlei

Het bestuur draagt zorg voor de coördinatie en is aanspreekpunt. Het heeft de contacten met de wijkraad, gemeente en school. Zij coördineren de activiteiten, zorgen voor de communicatie naar de bewoners en behartigen de belangen van de Herberg.
Naast het bestuur zijn tal van vrijwillers betrokken met het dagelijkse reilen en zeilen van de Herberg.

Het bestuur bestaat uit:
• André Dirks (voorzitter)
• Bianca te Lindert (activiteiten en communicatie)
• Karel Bruckman (penningmeester)

Bekijk ook het smoelenboek!

Ja, ik word Herbergier!

VRIJWILLIGERS HERBERG HAVERLEIJ

De Herberg draait volledig op vrijwilligers. Overdag vinden er regelmatig activiteiten plaats georganiseerd voor en door ouderen. In de avonden en weekenden vinden er ook allerhande activiteiten plaats. Wij hebben altijd behoefte aan mensen die hun steentje willen bijdragen. Iedereen kan een activiteit in de Herberg organiseren zolang je maar de richtlijnen voor ogen houdt.

Meehelpen aan Herberg Haverleij? Dat kan door:

Herbergier te worden: je opent de Herberg op een vaste morgen of middag in de week voor een periode van 3 uur. Van 10 tot 13u of van 14 tot 17u.

Wat ook kan….een keer een workshop geven of een avondactiviteit organiseren. Misschien is decoreren meer jouw ding? Breng de Herberg in de juiste sfeer voor kerst, pasen, zomer, herfst. Organiseer een buitenactiviteit. Of stroop je mouwen op om te  klussen, gordijnen naaien, verven…of onderhoud: keuken poetsen, herberg stofzuigen, toiletten schoonhouden.