Donaties

De Herberg Haverleij is een niet commerciële instelling en is voor de exploitatie voor het grootste deel afhankelijk van donaties. 
De Stichting Herberg Haverleij heeft per 3 januari een ANBI status gekregen. Hiermee zijn jullie giften aftrekbaar van de belasting. 
Ons RSIN is 8631 00 247.

Jullie donaties zijn van harte welke en zullen primair worden gebruikt voor de betaling van het gebruik van de ruimte in de school.

De donaties kunnen worden overgemaakt op de rekening van de Stichting Herberg Haverleij: NL 41 ABNA 0106 1262 61.
Alle gebruikers van de Herberg danken de donateurs van harte.