Stichting Herberg Haverleij

De Stichting
Op 5 oktober 2021 is het initiatief van de Herberg Haverleij omgezet in de Stichting Herberg Haverleij.
De Stichting heeft ten doel het verstrekken van de maatschappelijke en sociale cohesie van de buurt omvattende de kastelen/wijken Haverleij, Engelen en Bokhoven.
De stichting heeft de beschikking over ruimtes in de Jenaplanschool Antonius Abt die ingericht is als de “huiskamer” van de buurt.
De ruimte wordt primair gebruikt voor de activiteiten van de stichting maar wordt ook beschikbaar gesteld voor niet commerciële initiatieven van buurtbewoners.

Bestuur
Het bestuur van de Stichting bestaat uit:
• André Dirks voorzitter
• Karel Bruckman penningmeester
• Els Duisenberg activiteiten coördinatie
Het bestuur initieert en coördineert de activiteiten en onderhoud contacten met gemeente en de school.

Voor noodgevallen kun je bestuur telefonisch bereiken: 06 817 06 419 of 06 22 500 785

Financiën
Inkomsten
De exploitatie van de Herberg is voor een groot deel gebaseerd op subsidie van de gemeente. Daarnaast ontvangen we donatie van de bewoners uit Haverleij, Engelen en Bokhoven en andere sympathisanten.

Jullie donaties zijn van harte welkom!

Besteding van middelen
De middelen worden vooral besteed aan de bijdrage voor het gebruik van de ruimtes van de Antonius Abtschool.
De kosten van de activiteiten worden door de deelnemers opgebracht, meestal in natura in de vorm van gerechten en dergelijke.

Alle werkzaamheden worden op vrijwillige basis uitgevoerd.

Financieel beheer
De stichting Herberg Haverleij heeft een rekening bij de ABNAMRO. De penningmeester houdt een kasboek bij en legt jaarlijks aan het bestuur verantwoording af over het gevoerde financiële beleid.