Voor wie is herberg haverleij?

De Herberg is er om buurtbewoners van alle kastelen van de Haverleij en de directe buurt daarbuiten bij elkaar te brengen. Het is een plek om nieuwe mensen te leren kennen. Daardoor kan er meer verbinding in de buurt ontstaan. Als je elkaar kent, ben je eerder bereid hulp te vragen én te bieden. Met het oog op de toekomst, waarin ouderen langer thuis blijven wonen, is Herberg een prachtige kans om verschillende generaties bij elkaar te brengen. De Herberg bevindt zich in de Jenaplan school, een nauwe band met de school is ons uitgangspunt. Kinderen leren van de ouderen en ouderen voelen dat ze nog steeds nuttig zijn.

Steeds meer eengezinshuishoudens

We leven ook in een tijd waarin het aantal eengezinshuishoudens nog steeds toeneemt. Er zijn veel redenen waarom mensen alleen wonen. Sommigen hebben hun partner verloren of zijn gescheiden, terwijl een groeiende groep mensen er bewust voor kiest om alleen te willen wonen. Wat de reden ook is, iedereen voelt zich wel eens alleen… De mensen om je heen zijn druk en er is over het algemeen weinig aanleiding om de mensen uit je buurt beter te leren kennen. Daar komt nu verandering in!

 

Voor wie?

De Herberg is er (onder andere) voor de volgende buurtbewoners:

 • Bewoners die (om welke reden dan ook) veel thuis zitten, maar graag onder de mensen komen
 • Bewoners die slecht ter been zijn en niet ver van huis kunnen gaan
 • Leerlingen van Jenaplan die nieuwe dingen willen leren van senioren
 • Alleenstaanden / alleenstaande ouders
 • Iedereen die graag bij de buurt wil horen
 • Buurtbewoners die behoefte hebben nieuwe mensen te leren kennen
 • Buurtbewoners die graag anderen helpen
 • Buurtbewoners die willen ondersteunen bij onderwijsactiviteiten
 • Buurtbewoners die diensten willen verlenen en/of nodig hebben
 • Buurtbewoners die ruimte nodig hebben voor vergadering
 • Buurtbewoners die op zoek zijn naar gezelligheid
 • Mensen die graag hun kennis willen delen, een workshop willen organiseren, een computerles willen geven (uitgangspunt: geen winstoogmerk)

Contact met het bestuur

Wil je meer informatie over de Herberg, wil je van de ruimte gebruik maken, je aanmelden als vrijwilliger of spullen aanbieden? Mail dan naar herberghaverleij@gmail.com